کلاس سوم ریاضی!

سقط جنین( با حفط تمام نکات ایمنی و اخلاقی !)، فیس بوک (مبادا چنین هرگز آیین من!) و...و بماند از سوالهایی که در این بین مطرح می شدکه به نظر می آید این ذهن خلاق و سریع بچه ها ناشی از ذخایر زبانی عصر امروز و دیگری کوتاه شدن زبان و عادت به این کوتاهی و در برخی موارد جایگزینی زبان اشاره است! چنان چه گاهی در ازای پاسخ دو سطری یک سوال فقط پلکین (=دو پلک) یک جوان معصوم به هم می خورد! و البته این گرفتاری و بی وقتی هم ناشی از مطالعه فراوان کتب درسی است ( و مدیونید اگر این بی وقتی و بی گپی با بزرگ ترها را تقصیر وب گردی و فیس بوک و توییتر و... بدانید!)القصه کلاس به پایان رسید و من ماندم و حوضی پر از سوال و جامعه شناسی که در کلاس نبود تا برخی استخوان های گلوگیر را در لابلای مثال ها را بررسی کند. نسل با ارزشی که آموختن به او قدرت و روش های جدید تری را می طلبد و گاه بیش از کتاب های درسی اش می داند! و درسی که به من دادند اینکه بازی بهترین روش کشف استعداد های پنهان و یک کمک آموزشی راحت و روان است!(از بچه ها هم عذر فراوان که اگر چه سر به زیربودم ولی گوشهایم کر نبود!)

/ 0 نظر / 28 بازدید