نسک

اگر عمر دوباره می یافتم، به هر کودکی دو بال می دادم اما رهایش می کردم تا خود پرواز را بیاموزد. (گابریل گارسیا مارکز)

اسفند 96
1 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
17 پست
شعر
5 پست
داستانک
3 پست
لذت
1 پست
حکیمانه
1 پست
بی_هزینه
1 پست
روایات
1 پست